Helse-resultater & Statistikk  
  

     Takker så mye til alle pliktoppfyllende og lojale valpekjøpere som        deltar med sin springer i standard helsesjekk ved 1 års alder. 

                                   Oversikten er oppdatert i 2023 og presenteres kullvis. 

HD-indeksen oppdateres 2 ganger årlig i DogWeb (NKK) og den kan variere hos hvert individ, avhengig av nære slektningers hofte-resultater og individets avlsresultater til enhver tidBare avkom over 12 mndr kan undersøkes og få hofte-/ og albue-resultatet offisielt avlest.

I 2018 ble det innført nye prosedyrer for gonioskopiering fra European College of Veterinary Ophthalmologists. Dette medførte endret gradering på skalaen av ulike funn ved gonioskopi (sjekk av risiko for å utvikle grønn stær). Det som før var vurdert som FRI, betegnes nå som Mild grad.

* Her kan du lese mer om gonioskopiering;
 
https://nsvo.no/assets/uploads/files/Glaukom-hundesport-trykket-versjon.pdf


* Her er forklaring til nye ECVO-attester vedr. katarakter;
 
https://nsvo.no/assets/uploads/files/ECVO-attester-hundesport-trykket-versjon.pdf

                          

          Øyelysing                               Hofter HD/Albuer AD                         Mentalbeskrivelse / MH                                                                                      gjennomsnittlig index for kullet
                                                                   Det er ønskelig med indeks på minst 100

KONFEKT - KULLET 2022
Foreldre øyelyst ua
Mor gonio mild, far gonio ua.
8 valper - 5 øyelyst uten anm.,
                 1 ensidig RD multifokal
gono; 1 ua, 2 mild, 2 moderat PLD

'

FLIRT - KULLET 2021
Foreldre øyelyst ua,
mor gonio mild, far gonio ua
2 valper - 1 øyelyst + gonio ua.

KISS - KULLET 2021
Foreldre øyelysing og gonio ua
5 valper - øyelysing alle ua
gonioskopi; 2 ua, 1 mild, 1 moderat PLD

ADVENTS - KULLET 2020
Foreldre øyelyst ua, 
far gonio ua, mor gonio mild
7 valper
5 øyelyst ua, 1 med multifokal RD
5 gonioskopiert ua, 1 mild PLD

SIRCUS - KULLET 2020
Foreldre øyelyst og gonio ua
7 valper -
7 øyelyst ua
3 gonioskopiert ua
4 gonio mild grad PLD

CHRISTMAS - KULLET 2020
Foreldre øyelyst og gonio ua
7 valper -  5 x øyelysing ua
                 4 gonioskopi ua
                  1 gonioskopi mild grad PLD

PEARL-KULLET 2019
Foreldre øyelyst og gonio ua
10 valper
8 er øyelyst - alle ua
8 er gonioskopiert - 2 fri, 6 anm PLD

Fra 2018 nye regler ved gonioskopi

 SHOP - KULLET 2018
Foreldre; øyelyst og gonio ua
7 valper
7 øyelyst ua
7 gonioskopiert fri 
1 senere moderat PLD v/5 årSTARKULLET 2017
Foreldre øyelyst og gonio ua
4 valper:
3 øyelyst og gonioskopiert ua

BLOMSTERKULLET 2017
Foreldre øyelyst og gonioskopi ua
9 valper:
7 øyelyst ua
4 gonioskopiert ua
3 gonio mild anm PLD

MAKE-UP-KULLET 2016
Foreldre øyelyst og gonio ua
9 valper:
6 øyelyst ua;
3 gonioskopi ua,
3 gonioskopiert med anm på PLDSPORTS-KULLET 2016
Foreldre øyelyst og gonio ua
7 valper:
5 øyelyst ua
3 gonioskopi ua, 2 med anm PLD


BIBEL-KULLET 2015
Foreldre øyelyst og gonio ua
7 valper: 
6 øyelyst ua
4 gonioskopiert ua
1 øyelyst ua i Sverige


VOICE-KULLET 2014
Foreldre øyelyst og gonio ua

10 valper : 
6 øyelyst og gonioskopi ua
1 PRA v/9 år


ROMANCE-KULLET 2013
4 valper:
3 øyelyst ua, inkl gonioskopi

WATER-KULLET 2012
Foreldre øyelyst ua, mor gonio ua
6 valper:
5 øyelyst ua
3 gonioskopiert ua (1 også ua v/7 år)


WILD-KULLET 2011
Foreldre øyelyst ua
9 valper:WING-KULLET 2010
Foreldre øyelyst ua
9 valper
7 øyelyst og gonio ua
1 fikk ytre/cortikal katarakt v/3 år
1 øyelyst ua i Sverige


ROSEKULLET 2009
3 valper:
3 x øyelyst ua inkl. gonioskopi


GUNKULLET 2008
2 valper;
1 øyelyst og gonioskopiert ua

FILMKULLET 2007
5 valper:
3 øyelyst ua
1 gono ua


ROCKEKULLET 2006
7 valper:
6 øyelyst ua

KULLET 1991
8 valper; 

KULLET 1990
5 valper

KONFEKT - KULLET 2022
8 valper; 7A, 1 BC=C
øyelysing 5 ua
gonioskopi; 1 ua, 2 mild, 2 moderat
Gj.sn.- HD-indeks 106,5FLIRT - KULLET 2021
1 x A-hofter og AD0
HD-indeks 107

KISS - KULLET 2021
5 valper - 4 x A-hofter
                 3 x 0 AD
HD-indeks 111 - 112

ADVENTS - KULLET 2020
7 valper

2xB, 4xA på hoftene
4xAD 0
Indeks 101 / 107

SIRCUS - KULLET 2020
7 valper - 2xA , 5xB
                 5 x AD0, 1 x AD2
HD-indeks 97 - 103


CHRISTMAS - KULLET 2020
7 valper - 4 x A-hofter, 2 x B, 
                 3 x AD 0
HD-indeks 100 - 107


PEARL-KULLET 2019
10 valper
8 x A-hofter, 2 x B-hofter
 9 x AD0,  1 x AD1

HD-indeks 102 - 109


SHOP- KULLET 2018
7 valper
5xA, 2xB-hofter
6 x AD0,  1 x AD2

HD-indeks 100 - 105


STARKULLET 2017
4 valper:
3 x A hofter
1 x albuer 0


BLOMSTERKULLET 2017
9 valper:
3 x AD 0,  
6 x A,  2 x B hofter,
1 C-hofte (A + C)

HD-indeks 105

MAKE-UP-KULLET 2016
9 valper:
6 AD = 0
4 HD=A, 2xB, 1 xC


SPORTSKULLET 2016

7 valper:
4 x A-hofter, 1 x B
2x albuer 0
HD-Indeks 104 -107


BIBELKULLET 2015
7 valper : 5 x A-hofter, 1xB-hofter
                1xA i Sverige
                 4 x AD0

HD-indeks 105 - 110
VOICEKULLET 2014
10 valper:
Hofter 8 x A,      3 xAD0
HD-indeks 108ROMANCEKULLET 2013
4 valper :
3 x A-hofter


WATERKULLET 2012
6 valper
5 x A-hofter, 3 x AD0
HD-indeks 107


WILDKULLET 2011
9 valper

6 x A-hofter, 1xB-hofte, 1xC-hofte
1 AD0, 1 AD1
HD-indeks 102

WINGKULLET 2010
9 valper
5xA-hofter, 2xB-hofter
1 AD0

HD-indeks 107


ROSEKULLET 2009
3 valper : 3 x A-hofter,  AD 3 x 0
HD-indeks 104 - 106


GUNKULLET 2008
2 valper :
1 undersøkt og A-hofter

FILMKULLET 2007
5 valper
3 x A-hofter
HD-indeks 106


ROCKEKULLET 2006
7 valper
5 x A-hofter,  1xB
HD-indeks 106 - 107

KULLET 1991
8 valper: 6 x A-hofter

KULLET 1990
5 valper -  4x A-hofter

KONFEKT - KULLET  2022


FLIRT - KULLET 2021KISS - KULLET 2021
1 gjennomført MH


ADVENTS - KULLET 2020

SIRCUS - KULLET 2020
5 gjennomført MHCHRISTMAS - KULLET 2020
7 valper
PEARL-KULLET 2019
9 valper
1 påmeldtSHOP - KULLET 2018
1 Gjennomført
STARKULLET 2017
4 valper:
1 Gjennomført


BLOMSTERKULLET 2017
9 valper:
2 GjennomførtMAKE-UP-KULLET 2016
9 valper:
2 GjennomførtSPORTSKULLET 2016
BIBELKULLET 2015
7 valper :
4 startet og Gjennomført

VOICEKULLET 2014
MH-  5 Gjennomført
ROMANCEKULLET 2013
4 valper  :
3 startet og Gjennomført


WATERKULLET 2012
MH  2 gjennomført


WILDKULLET 2011
MH   4 startet og Gjennomført
         1 brutt av fører

WINGKULLET 2010
9 valper : 5 startet og gjennomført
ROSEKULLET 2009
Alle 3 startet og Gjennomført MH


GUNKULLET 2008
2 valper : 1 startet og Gjennomført


FILMKULLET 2007
5 valper
ROCKEKULLET 2006
Flere med gjennomført MH


KULLET 1991
8 valper: 4 startet og Gjennomført

KULLET 1990
5 valper:
3 startet og Gjennomført 

                                                                 

   Avkom-oversikt for tispene       som har hatt mer enn 1 kull    

                                 Perla`s avkom etter røntgen (foto fra DogWeb så dessverre litt uklare)

                                                                                   Under: kull f. 2019

Under: Kull f. 2017

      

 Mynta`s avkom etter røntgen

Hun er mor til Water-/, Voice-/ og Bibel-kullet ( i samme tabell nedenfor )

Mynta sine 3 kull fikk flotte resultater på røntgen. Dette kom fram pga bra gener, gode miljøpåvirkninger og ivrige valpekjøpere som følger opp og får hundene sine undersøkt :)
Resultatene på avkommene bidrar til å øke Myntas HD-indeks (115,31 ) og Egen Sikkerhet som er 0,77 (Gj.sn = 0,63)

               Madde / NO VCH SE VCH Mi-Mio`s Madrugada  mor til  Wing-/ og Romance-kullet                        Lotta / NO VCH SE VCH Debs Seashell mor til Rocke-/, Gun-/ og Rose-kullet