Helse-resultater & Statistikk  
  

     Takker så mye til alle pliktoppfyllende og lojale valpekjøpere som                 deltar med sin springer i standard helsesjekker ved 1 års alder. 

                                   Oversikten er oppdatert i 2023 og presenteres kullvis. 

HD-indeksen oppdateres 2 ganger årlig i DogWeb (NKK) og den kan variere hos hvert individ, avhengig av nære slektningers hofte-resultater og individets avlsresultater til enhver tidBare avkom over 12 mndr kan undersøkes og få hofte-/ og albue-resultatet offisielt avlest.

I 2018 ble det innført nye prosedyrer for gonioskopiering fra European College of Veterinary Ophthalmologists. Dette medførte endret gradering på skalaen av ulike funn ved gonioskopi (som er en sjekk av risiko for å utvikle grønn stær). Det som før var vurdert som FRI, betegnes nå som Mild grad.

* Her kan du lese mer om gonioskopiering;
 
https://nsvo.no/assets/uploads/files/Glaukom-hundesport-trykket-versjon.pdf


* Her er forklaring til nye ECVO-attester vedr. katarakter;
 
https://nsvo.no/assets/uploads/files/ECVO-attester-hundesport-trykket-versjon.pdf

                          

          Øyelysing                               Hofter HD/Albuer AD                         Mentalbeskrivelse / MH                                                                                      gjennomsnittlig index for kullet
                                                                   Det er ønskelig med indeks på minst 100

KONFEKT - KULLET 2022
Foreldre øyelyst ua
Mor gonio mild, far gonio ua.
7 valper som er for unge ennå

FLIRT - KULLET 2021
Foreldre øyelyst ua,
mor gonio mild, far gonio ua
2 valper - 1 øyelyst og gonio ua.

KISS - KULLET 2021
Foreldre øyelysing og gonio ua
5 valper - øyelysing alle ua
gonioskopi; 2 ua, 1 mild, 1 moderat

ADVENTS - KULLET 2020
Foreldre øyelyst ua, 
far gonio ua, mor gonio mild
7 valper
5 øyelyst ua, 1 med multifokal RD
5 gonioskopiert ua, 1 mild PLD

SIRCUS - KULLET 2020
Foreldre øyelyst og gonio ua
7 valper -
7 øyelyst ua
3 gonioskopiert ua
4 gonio mild grad

CHRISTMAS - KULLET 2020
Foreldre øyelyst og gonio ua
7 valper -  5 x øyelysing ua
                 4 gonioskopi ua
                  1 gonioskopi mild grad

PEARL-KULLET 2019
Foreldre øyelyst og gonio ua
10 valper
8 er øyelyst - alle ua
8 er gonioskopiert - 2 fri, 6 anm PLD

Fra 2018 nye regler ved gonioskopi

 SHOP - KULLET 2018
Foreldre; øyelyst og gonio ua
7 valper
7 øyelyst ua
7 gonioskopiert fri 
1 senere moderat PLD v/5 år

STARKULLET 2017
Foreldre øyelyst og gonio ua
4 valper:
3 øyelyst og gonioskopiert ua

BLOMSTERKULLET 2017
Foreldre øyelyst og gonioskopi ua
9 valper:
7 øyelyst ua
4 gonioskopiert ua
3 gonio mild anm PLD

MAKE-UP-KULLET 2016
Foreldre øyelyst og gonio ua
9 valper:
6 øyelyst ua;
3 gonioskopi ua,
3 gonioskopiert med anm på PLD


SPORTS-KULLET 2016
Foreldre øyelyst og gonio ua
7 valper:
5 øyelyst ua
3 gonioskopi ua, 2 med anm PLD


BIBEL-KULLET 2015
Foreldre øyelyst og gonio ua
7 valper: 
6 øyelyst ua
4 gonioskopiert ua
1 øyelyst ua i Sverige


VOICE-KULLET 2014
Foreldre øyelyst og gonio ua

10 valper : 
6 øyelyst og gonioskopi ua
1 PRA v/9 år


ROMANCE-KULLET 2013
4 valper:
3 øyelyst ua, inkl gonioskopi

WATER-KULLET 2012
Foreldre øyelyst ua, mor gonio ua
6 valper:
5 øyelyst ua
3 gonioskopiert ua (1 også ua v/7 år)


WILD-KULLET 2011
Foreldre øyelyst ua
9 valper:WING-KULLET 2010
Foreldre øyelyst ua
9 valper
7 øyelyst og gonio ua
1 fikk ytre/cortikal katarakt v/3 år
1 øyelyst ua i Sverige


ROSEKULLET 2009
3 valper:
3 x øyelyst ua inkl. gonioskopi


GUNKULLET 2008
2 valper;
1 øyelyst og gonioskopiert ua

FILMKULLET 2007
5 valper:
3 øyelyst ua
1 gono ua


ROCKEKULLET 2006
7 valper:
6 øyelyst ua

KULLET 1991
8 valper; 

KULLET 1990
5 valper

KONFEKT - KULLET 2022
7 valper

Gj.sn.- HD-indeks 106,5

FLIRT - KULLET 2021
1 x A-hofter og AD0
HD-indeks 107

KISS - KULLET 2021
5 valper - 4 x A-hofter
                 3 x 0 AD
HD-indeks 111 - 112

ADVENTS - KULLET 2020
7 valper

2xB, 4xA på hoftene
4xAD0
Indeks 101 / 107

SIRCUS - KULLET 2020
7 valper - 2xA , 5xB
                 5 x AD0, 1 x AD2
HD-indeks 97 - 103


CHRISTMAS - KULLET 2020
7 valper - 4 x A-hofter, 2 x B, 
                 3 x AD 0
HD-indeks 100 - 107


PEARL-KULLET 2019
10 valper
8 x A-hofter, 2 x B-hofter
 9 x AD0,  1 x AD1

HD-indeks 102 - 109


SHOP- KULLET 2018
7 valper
5xA, 2xB-hofter
6 x AD0,  1 x AD2

HD-indeks 100 - 105


STARKULLET 2017
4 valper:
3 x A hofter
1 x albuer 0

BLOMSTERKULLET 2017
9 valper:
3 x AD 0,  
6 x A,  2 x B hofter,
1 C-hofte (A + C)

HD-indeks 105

MAKE-UP-KULLET 2016
9 valper:
6 AD = 0
4 HD=A, 2xB, 1 xC


SPORTSKULLET 2016
7 valper:
4 x A-hofter, 1 x B
2x albuer 0
HD-Indeks 104 -107


BIBELKULLET 2015
7 valper : 5 x A-hofter, 1xB-hofter
                1xA i Sverige
                 4 x AD0

HD-indeks 105 - 110
VOICEKULLET 2014
10 valper:
Hofter 8 x A,      3 xAD0
HD-indeks 108ROMANCEKULLET 2013
4 valper :
3 x A-hofter

WATERKULLET 2012
6 valper
5 x A-hofter, 3 x AD0
HD-indeks 107


WILDKULLET 2011
9 valper

6 x A-hofter, 1xB-hofte, 1xC-hofte
1 AD0, 1 AD1
HD-indeks 102

WINGKULLET 2010
9 valper
5xA-hofter, 2xB-hofter
1 AD0

HD-indeks 107


ROSEKULLET 2009
3 valper : 3 x A-hofter,  AD 3 x 0
HD-indeks 104 - 106


GUNKULLET 2008
2 valper :
1 undersøkt og A-hofter

FILMKULLET 2007
5 valper
3 x A-hofter
HD-indeks 106


ROCKEKULLET 2006
7 valper
5 x A-hofter,  1xB
HD-indeks 106 - 107

KULLET 1991
8 valper: 6 x A-hofter

KULLET 1990
5 valper -  4x A-hofter

KONFEKT - KULLET  2022FLIRT - KULLET 2021KISS - KULLET 2021
1 påmeldt


ADVENTS - KULLET 2020

SIRCUS - KULLET 2020
5 gjennomført MHCHRISTMAS - KULLET 2020
7 valper
PEARL-KULLET 2019
9 valper
1 påmeldtSHOP - KULLET 2018
1 Gjennomført
STARKULLET 2017
4 valper:
1 Gjennomført


BLOMSTERKULLET 2017
9 valper:
2 GjennomførtMAKE-UP-KULLET 2016
9 valper:
2 GjennomførtSPORTSKULLET 2016
BIBELKULLET 2015
7 valper :
4 startet og Gjennomført
VOICEKULLET 2014
MH-  5 Gjennomført
ROMANCEKULLET 2013
4 valper  :
3 startet og Gjennomført


WATERKULLET 2012
MH  2 gjennomført


WILDKULLET 2011
MH   4 startet og Gjennomført
         1 brutt av fører

WINGKULLET 2010
9 valper : 5 startet og gjennomført
ROSEKULLET 2009
Alle 3 startet og Gjennomført MH


GUNKULLET 2008
2 valper : 1 startet og Gjennomført


FILMKULLET 2007
5 valper
ROCKEKULLET 2006
Flere med gjennomført MH


KULLET 1991
8 valper: 4 startet og Gjennomført

KULLET 1990
5 valper:
3 startet og Gjennomført 

                                                                 

   Avkom-oversikt for tispene       som har hatt mer enn 1 kull    

                                         Perla`s avkom etter røntgen ( foto fra DogWeb så dessverre litt uklart )

                                                                                   Under: kull f. 2019

Under: Kull f. 2017

      

 Mynta`s avkom etter røntgen

Hun er mor til Water-/, Voice-/ og Bibel-kullet ( i samme tabell nedenfor )

Mynta sine 3 kull fikk flotte resultater på røntgen. Dette kom fram pga bra gener, gode miljøpåvirkninger og ivrige valpekjøpere som følger opp og får hundene sine undersøkt :)
Resultatene på avkommene bidrar til å øke Myntas HD-indeks (115,31 ) og Egen Sikkerhet som er 0,77 (Gj.sn = 0,63)

               Madde / NO VCH SE VCH Mi-Mio`s Madrugada  mor til  Wing-/ og Romance-kullet                        Lotta / NO VCH SE VCH Debs Seashell mor til Rocke-/, Gun-/ og Rose-kullet